Logo Trucks.nl Logo TruckDelta

Waarom krijg ik de mail ‘Belangrijk: Onbekende TruckDelta/EquipmentDelta login’?

TrucksNL bescherm u altijd tegen internetcriminelen. Wij hebben een beveiliging ingebouwd die u waarschuwt als er vanaf een onbekend apparaat of onbekende locatie is ingelogd in TruckDelta. Als onderdeel van deze beveiliging kan u de mail ‘Belangrijk: Onbekende TruckDelta login’ of ‘Belangrijk: Onbekende EquipmentDelta login’ ontvangen.

Op deze pagina leest u:

Waarom krijg ik een mail van TrucksNL over ‘Belangrijk: Onbekende TruckDelta/EquipmentDelta login’?

U krijgt deze mail omdat op de inlogpagina’s van TruckDelta en EquipmentDelta sinds eind 2020 een nieuwe beveiliging is ingebouwd. Iedere keer als u voor het eerst inlogt op een ander apparaat (computer, tablet, laptop, telefoon) vanaf een bepaalde locatie dan is dit voor ons systeem een ‘onbekende inlogpoging’ en ontvangt u bij het gebruik van TruckDelta van TrucksNL de mail ‘Belangrijk: Onbekende TruckDelta login’ of bij het gebruik van EquipmentDelta ontvangt u de mail ‘Belangrijk: Onbekende EquipmentDelta login’. Verder op deze pagina noemen we het voor het gemak ‘Belangrijk: Onbekende TruckDelta login’. Maar overal waar dit staat kunt u dit ook lezen als ‘Belangrijk: Onbekende EquipmentDelta login’.

Sinds deze nieuwe ingebouwde beveiliging is ons systeem pas locaties en apparaten gaan opslaan. Vandaar dat u de mail ‘Belangrijk: Onbekende TruckDelta login’, altijd ontvangt als u voor het eerst inlogt op een apparaat dat nieuw is voor ons systeem.

Stel u logt altijd in op uw computer vanuit uw bedrijfspand. Bij de eerste keer inloggen op de computer op uw bedrijfspand krijgt u van ons de mail ‘Belangrijk: Onbekende TruckDelta login’. Daarna herkent ons systeem deze computer en slaat hij hem op als ‘veilig’. U ontvangt de mail ‘Belangrijk: Onbekende TruckDelta login’ dan niet meer als u op deze computer inlogt.

U besluit vervolgens om een keer thuis in te loggen in TruckDelta of EquipmentDelta op uw laptop. Dit apparaat is dan nieuw voor ons systeem, dus krijgt u weer de mail ‘Belangrijk: Onbekende TruckDelta login’. Ons systeem slaat vervolgens naast de computer op uw bedrijfspand ook uw laptop op als ‘veilig’ apparaat. Bij de tweede keer inloggen in TruckDelta of EquipmentDelta via uw laptop krijgt u dan geen mail meer.

Wat moet ik doen als ik deze mail heb ontvangen?

Kijk of de volgende gegevens die in de mail ‘Belangrijk: Onbekende TruckDelta login’ staan kloppen (zie de afbeelding hieronder):

  • Het apparaat waarop is ingelogd
  • De locatie van dat apparaat
  • Het IP-adres van dit apparaat
  • De datum van inloggen
  • De tijd van inloggen
Beveiligingsmail

In dit geval staat er dat er in Nederland is ingelogd op 20 november om 10 over 1 in de middag. Het apparaat waarop ingelogd is, is een Windows 10 computer. Op deze computer is er ingelogd in TruckDelta via de Google Chrome internetbrowser.

De cijfers ‘81.0.3212.479’ staan voor het IP-adres. Dit is het unieke nummer waaraan te herkennen is welk apparaat het is en wat de locatie van dat apparaat is. Zodat het ene apparaat kan communiceren met het andere apparaat. Dit is vergelijkbaar met een postadres of telefoonnummer. Elk apparaat op internet heeft een IP-adres. Niet alleen computers en laptops maken daar dus gebruik, ook smartphones en tablets gebruiken een IP-adres. U kunt uw IP-adres zelf checken.

Zijn de gegevens in de mail ‘Belangrijk: Onbekende TruckDelta login’ uw gegevens?
Dan hoeft u niets te doen. Ons systeem slaat het apparaat op als ‘veilig’ en u ontvangt van ons geen mail meer wanneer u inlogt op dit apparaat.

Herkent u deze gegevens niet?
Dan heeft mogelijk een internetcrimineel geprobeerd om in te loggen in uw TruckDelta of EquipmentDelta account. Verander in dit geval meteen uw wachtwoord.

Hoe verander ik mijn wachtwoord?

Uw wachtwoord kunt u in TruckDelta of EquipmentDelta veranderen. Na het invoeren van uw nieuwe wachtwoord kan de internetcrimineel niet meer inloggen op uw account. Lees ook hoe u een veilig wachtwoord kan aanmaken.